Екип

Екип

СТЕФКА СИРАКОВА

Стефи Сиракова – козметик

Стефка Сиракова има специалност „Козметик“ от СПТУ по  Фризьорство и козметика, гр. София.

Анелия Генчева – козметик, кинезитерапевт

Образование Национална Спортна Академия „В.Левски“ - София Квалификационна степен: Бакалавър: Кинезитерапия 10.2007г. Магистър: скелетно-мускулни дисфункции - 06.2008г.

Маргарита Кабурова – PR

Маргарита Кабурова е добре познато име и се ползва с висока репутация в средите на журналистите и специалистите по връзки с обществеността.

Екип